ข้อมูลท่าเรือผลการดำเนินงานe-portบริการติดต่อสอบถาม
Username :
Password :
::: บริการของเรา :::

บริการเรือลากจูง เรือบรรทุกน้ำ เรือขยะ และเรือรับเชือก

  ประเภทเรือ

สมรรถวิสัย (แรงม้า)

จำนวน (ลำ)

  เรือลากจูง

1,225 - 2,400

11

  เรือรับขยะ

160 และ 200

2

  เรือรับเชือก

74 - 187

16

  เรือบรรทุกน้ำ

425

1

  เรือรับรองและตรวจงาน

2,000

1


          
ท่าเรือกรุงเทพจัดเตรียมเรือลากจูงไว้ให้บริการแก่เรือสินค้าที่จะเข้าหรือออกจากท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือเอกชน โดยเจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือสามารถขอใช้บริการได้ที่ แผนกท่า กองบริการท่า ท่าเรือกรุงเทพ

           สำหรับเรือสินค้าที่เข้าเทียบท่าเรือกรุง เทพ หลังจากบริษัทฯ ยื่นคำร้องขอนำเรือเข้าท่า ในอาณาบริเวณการท่าเรือฯ (BP01) แล้ว ท่าเรือกรุงเทพจะจัดเตรียมเรือรับเชือก และเรือรับขยะไว้ให้บริการด้วย